Kurs sędziowski – 04-05.VII.2020

Klub Strzelecki Halinka ARMS we współpracy z KS SILESIA GUNS ogłasza rozpoczęcie naboru na kurs sędziego strzelectwa dynamicznego klasy III, II, RO w dniach 04 – 05 lipiec 2020 r. 
Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI. 
W sobotę zostanie zorganizowana również część statyczna. 

Harmonogram Kursu: 

Sobota 04.07.2020: 
– część teoretyczna i egzamin – statyka od godz. 9:00 
– część teoretyczna i egzamin – dynamiczna do godz. 19:00 
sala konferencyjna w Zielony Ogród Zabrze 

Niedziela 05.07.2020: 
– część praktyczna – od godz. 8:00 – do zakończenia zawodów – strzelnica TAS. 

Sędziowie, którzy chcą podnieść klasę sędziowską zobowiązani są wcześniej dostarczyć podpisaną kartę pracy na adres email: zarzad@ks-ha.pl

Egzaminatorzy i wykładowcy: 
Zbigniew Kubicz – sędzia klasy państwowej PZSS, RM NROI PL, RO IROA 
Halina Drożdż – sędzia klasy I PZSS, CRO NROI PL. 

Uprawnienia: 
Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym nabywają następujące uprawnienia: 
a. Sędziego strzelectwa sportowego dynamicznego PZSS (sędzia asystent). 
b. Kandydata na Range Oficera NROI (HRO). 
c. Range Oficera NROI (RO) 

W/w uprawnienia a i b są niezbędne do rozpoczęcia kariery sędziowskiej w Polsce i na świecie.  
Sędziowie klasy trzeciej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze asystenta. 
Sędziowie klasy drugiej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze kierowników toru lub kierowników biura obliczeń. 

Koszt kursu: 
Koszt udziału w kursie wynosi 400,00 zł. Dodatkowo należy wnieść opłatę za wydanie licencji sędziowskiej – zgodniej z tabelą PZSS w wysokości 50 zł. 
Organizator zapewnia kawę, herbatę, słodką przekąskę oraz ciepły posiłek. 

Opłaty należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem: 
Kurs sędziowski 2020, Imię i Nazwisko czyli np.: 
Kurs sędziowski 2020, Jan Kowalski 

Bank: PKO BP SA 80 1020 2384 0000 9502 0230 0143 
Odbiorca: 
Klub Strzelecki Halinka ARMS 
ul. Łęcka 18; 32-626 Jawiszowice 

W przypadku niezaliczenia egzaminu – opłata za wydanie licencji sędziowskiej zostanie zwrócona. 

Dokumenty: 
Uczestnik kursu zobowiązany jest przynieść na kurs następujące dokumenty: 
1. Wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej. 
2. Zdjęcie legitymacyjne. 
3. Potwierdzenie dokonania opłaty za kurs. 

Rejestracja na mail: 
zarzad@ks-ha.pl
Pracuję nad rabatem na nocleg ?, informacja wkrótce.  

Zapraszamy 
Halinka 🙂  

Kurs pierwotnie miał się odbyć w marcu, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną został przesunięty.

Leave a Reply