Egzamin Kompetencyjny

Wszystkie, aktualne szczegóły procedury Egzaminu Kompetencyjnego są tu.