Kurs sędziowski 21-22/03/2020

Klub Strzelecki Halinka ARMS we współpracy z KS SILESIA GUNS ogłasza rozpoczęcie naboru na kurs strzelectwa dynamicznego klasy III, II, HRO, RO w dniach 21 – 22 marzec 2020 r.
Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI.
W sobotę zostanie zorganizowana również część statyczna.

Harmonogram Kursu:

Sobota 21.03.2020:
– część teoretyczna i egzamin – statyka od godz. 9:00
– część teoretyczna i egzamin – dynamiczna do godz. 19:00
sala konferencyjna w Zielony Ogród Zabrze

Niedziela 22.03.2020:
– część praktyczna – od godz. 8:00 – do zakończenia zawodów – strzelnica TAS.

Sędziowie, którzy chcą podnieść klasę sędziowską zobowiązani są wcześniej dostarczyć podpisaną kartę pracy na adres email: halinka@halinka-arms.pl

Egzaminatorzy i wykładowcy:
Zbigniew Kubicz – sędzia klasy państwowej PZSS, RM NROI PL, RO IROA
Halina Drożdż – sędzia klasy I PZSS, CRO NROI PL.

Uprawnienia:
Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym nabywają następujące uprawnienia:
a. Sędziego strzelectwa sportowego dynamicznego PZSS (sędzia asystent).
b. Kandydata na Range Oficera NROI (HRO).
c. Range Oficera NROI (RO)

W/w uprawnienia a i b są niezbędne do rozpoczęcia kariery sędziowskiej w Polsce i na świecie.
Sędziowie klasy trzeciej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze asystenta.
Sędziowie klasy drugiej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze kierowników toru lub kierowników biura obliczeń.

Koszt kursu:
Koszt udziału w kursie wynosi 350,00 zł. Dodatkowo należy wnieść opłatę za wydanie licencji sędziowskiej – zgodniej z tabelą PZSS w wysokości 50 zł.
Organizator zapewnia kawę, herbatę, słodką przekąskę oraz ciepły posiłek.

Opłaty należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:
Kurs sędziowski 2020, Imię i Nazwisko czyli np.:
Kurs sędziowski 2020, Jan Kowalski

Bank: PKO BP SA 80 1020 2384 0000 9502 0230 0143
Odbiorca:
Klub Strzelecki Halinka ARMS
ul. Łęcka 18; 32-626 Jawiszowice

W przypadku niezaliczenia egzaminu – opłata za wydanie licencji sędziowskiej zostanie zwrócona.

Dokumenty:
Uczestnik kursu zobowiązany jest przynieść na kurs następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej.
2. Zdjęcie legitymacyjne.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty za kurs.

Rejestracja na mail:zarzad@ks-ha.pl

Można zarezerwować nocleg w http://zielonyogrod-zabrze.pl/.

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 180 zł ale tylko pisząc do mnie, również na adres zarzad@ks-ha.pl. Inna forma rezerwacji pokoju to koszt 220 zł.

Halina Drożdż
Prezes KS Halinka ARMS


1 comment to Kurs sędziowski 21-22/03/2020

Leave a Reply