Egzamin kompetencyjny 5.12.2020

Zgłaszam egzamin kompetencyjny. 

Termin : 05.12.2020r. godz. 14:00. Miejsce: Nowolipsk ,   Strzelnica klubowa „Jóżwiak”

Egzaminatorzy: Grzegorz Namysł,  Krzysztof Kolowca. 

http://www.bellona.kalisz.pl

Leave a Reply