Składki 2021

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

Składka od każdego zawodnika IPSC na 2021 rok wynosi 120 zł.

Składka dla nowych członków Regionu wynosi 120 zł.

Składki dla juniorów i super juniorów oraz dla zawodników Action Air wynoszą 50 zł.

Bez zmian pozostają zasady wpisywania się na listę zawodników IPSC:

LINK

Składki IPSC za rok 2021 r. będą przyjmowane na konto MZSS (mamy tam wydzielone subkonto Regionu IPSC Polska).

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego

ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Bank Zachodni WBK, nr konta:

49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

Składki od osób strzelających IPSC z broni palnej:

W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC 2021, NAZWISKO i imię, KLUB (afiliowany przy PZSS) – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Składki od osób strzelających tylko IPSC Action Air (z pneumatyków):

W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC AA 2021, NAZWISKO i imię, KLUB (afiliowany przy PZSS) – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Jednocześnie proszę wszystkich zawodników IPSC Polska o wypełnienie deklaracji z aktualnymi danymi.

DVC

Wiesław GENO Sioda

Leave a Reply