Egzamin kompetencyjny 14.11.2020 r.

Egzamin teoretyczny rozpocznie się o godz. 14.00, egzamin praktyczny o godz. 15:00

Miejsce: Strzelnica klubu HKS VIS Tuchola (strzelnica myśliwska im. Jana Wendy w Płaskoszu, Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych)

https://maps.app.goo.gl/1fYSorMH2knBWQVB9

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń, minimum dwa magazynki, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji ze strzelnicy.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Rejestracja: info@jakstrzelac.pl W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, nr licencji PZSS, adres mailowy, nr telefonu. Egzaminator: Marcin Głuch

Leave a Reply