Składki 2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

jedną z pierwszych decyzji, jaką podjąłem po konsultacji z Radą Regionu, jest decyzja dotycząca wysokości składek dla zawodników IPSC na 2020 rok.

W ostatnim tygodniu zapoznałem się z finansami naszego Regionu za ostatnie lata. Jestem zdania, że z całą pewnością trzeba je uprościć i zracjonalizować, a co za tym idzie – obniżyć wydatki. Taki będzie mój cel w najbliższym czasie. Tym samych chciałbym, obniżyć składki od zawodników IPSC na 2020 rok. 

Mając na uwadze aktualny stan konta oraz zobowiązania Regionu w chwili obecnej, obniżam główne składki o 20%, tj. do kwoty 120 zł za rok 2020. W przyszłości, gdy wpływy i wydatki ustabilizują się, będę się starał, aby składka ta uległa kolejnemu obniżeniu.

Jednocześnie, aby ujednolicić wysokość składek dla poszczególnych kategorii strzelców, zlikwidowałem drugą (wyższą) składkę oraz składkę dla nowowstępujacych, a składkę juniorską podwyższyłem z 20 do 50 zł.

Składka od każdego zawodnika IPSC na 2020 rok wynosi 120 zł. Składki dla juniorów i super juniorów oraz dla zawodników Action Air wynoszą 50 zł.

Składki można już wpłacać w nowej wysokości!

Jednocześnie proszę Was o regulowanie już powyższych składek na 2020 – pozwoli nam to na szybkie uregulowanie – na początku 2020 roku, należności względem IPSC.

Bez zmian pozostają zasady wpisywania się na listę zawodników IPSC:

LINK

Składki IPSC za rok 2020 r. będą przyjmowane na konto MZSS (mamy tam wydzielone subkonto Regionu IPSC Polska).

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego

ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Bank Zachodni WBK, nr konta:

49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

Składki od osób strzelających IPSC z broni palnej:

W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC 2020, NAZWISKO i imię, KLUB (afiliowany przy PZSS) – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Składki od osób strzelających tylko IPSC Action Air (z pneumatyków):

W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC AA 2020, NAZWISKO i imię, KLUB (afiliowany przy PZSS) – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Wkrótce poinformuję Was o kolejnych decyzjach. W chwili obecnej zajmujemy się tworzeniem i uzupełnianiem kalendarza imprez IPSC w Polsce na 2020 rok. Niestety nie wszystkie kluby dopełniły obowiązków w PZSS, więc wymaga to nieco więcej czasu.

DVC

Wiesław GENO Sioda