Egzamin kompetencyjny IPSC w Troszynie 27 marca 2020

Termin : 27.03.2020 r. (Piątek) godz. 20:00
Miejsce: Klub Strzelectwa Sportowego „Obrońca” ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn
Harmonogram: godz. 20:00 (egzamin część teoretyczna), godz. 20:30 (egzamin część praktyczna) 

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok i wiedzę z zakresu przepisów IPSC. 
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. 

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 . 
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. 

Koszt egzaminu: 0

Koszty organizacyjne: 100zł

Kontakt:

Egzaminator – Ignacy Eidrigevicius 
e-mail: sztukadynamiki@gmail.com


Zapisy:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnxeMW7PeL1o8sjk46XzP749IZT5X532r9Tcf2C0GI0eBmyg/viewform?usp=sf_link

Leave a Reply