Przepisy IPSC

[table caption=”Przepisy” width=”800″ colwidth=”50|200|100″ colalign=”center|center|center|center”]
Data,Broń,Plik,Uwagi

2019, Pistolet IPSC,    ENG     POL,    styczeń 2019
2019, Strzelba IPSC,   ENG     POL,    styczeń 2019
2019, Karabin IPSC,     ENG     POL,    styczeń 2019
2019, Pistolet IPSC Action Air,     ENG     POL,    styczeń 2019
2019, Mini Rifle IPSC,       ENG     POL,    styczeń 2019
2019, PCC (Pistol Caliber Carabine),    ENG     POL,    styczeń 2019
Cele IPSC, LINK , właściwy sposób prezentacji celów, styczeń 2019

2019, Podręcznik kontroli broni, POL, styczeń 2019


2018, Przepisy Łączone, LINK, czerwiec 2018
2018, Strzelba, LINK, Styczeń 2018
2018, Interpretacje VI 2018, LINK, Interpretacja
2017, Przepisy Łączne, LINK, tabela zmian wszystkie rodzaje broni.
2017, Przepisy Kombinowane, LINK, maj 2017
2017, Pistolet IPSC, LINK, maj 2017
2017, Strzelba IPSC, LINK, maj 2017
2017, Karabin IPSC, LINK, maj 2017
2017, Pistolet IPSC Action Air, LINK, maj 2017
2017, Mini Rifle IPSC, LINK, maj 2017
2017, Cele IPSC, LINK , właściwy sposób prezentacji celów

2016, Przepisy Łączne IPSC, LINK, wersja 2016 PL (by Jaku)
2016, Pistolet IPSC, LINK, wersja 2016 PL (by Jaku)
2016, Pistolet IPSC Action Air, LINK, wersja 2016 PL (by Jaku)
2016, Strzelba IPSC, LINK, wersja 2016 PL (by Jaku)
2016, Mini Rifle IPSC, LINK, wersja 2016 PL (by Jaku)
2016, Karabin IPSC, LINK, wersja 2016 PL (by Jaku)
2015, Cele IPSC, LINK , właściwy sposób prezentacji celów
[/table]