Egzamin kompetencyjny 18/10/2020 r. ZKS Warszawa

Zapraszam na egzamin kompetencyjny.

Termin: niedziela- 18.10.2020 r.

Egzamin teoretyczny rozpocznie się o godz. 15.00, egzamin praktyczny o godz. 16.00.

Miejsce: Strzelnica ZKS Warszawa

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń, minimum dwa magazynki, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji ze strzelnicy.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Rejestracja: biuro@zks.waw.pl W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, nr licencji PZSS, adres mailowy, nr telefonu. Egzaminator: Piotr Bojanowski

Leave a Reply