Egzamin kompetencyjny 14.06.2020 Brzeszcze

Zapraszamy na Egzamin Kompetencyjny IPSC z Halinka ARMS w przyjaznej atmosferze, który odbędzie się 14.06.2020r. na strzelnicy Koła Łowieckiego RYŚ w Brzeszczach.Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub mają złożony wniosek o przedłużenie licencji na 2020 rok.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – 3 tory CLC z sumą ocenianych trafień = 36.
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt. pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.

Opłata za egzamin w wysokości 70 zł płatna gotówką w dniu egzaminu.
Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji – dla kandydatów nie posiadających własnej broni.
Proszę o wcześniejszą informację na adres: zarzad@ks-ha.pl
Koszt użyczenia wynosi 60 zł, płatność gotówką w dniu egzaminu.

Rejestracja mailowa na: zarzad@ks-ha.pl
Powinna zawierać:
1/ Imię i Nazwisko
2/ Nazwa klubu
3/ Pełny nr licencji PZSS
4/ Adres email
5/ Nr telefonu

Zostań zawodnikiem IPSC.
Informacje ze strony Regionu, zasady przeprowadzania Egzaminu Kompetencyjnego IPSC, deklaracja:
https://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/

Harmonogram · niedziela, 14 czerwiec 2020
Rejestracja
08:00 – 8:15
Seminarium (nieobowiązkowe) przygotowujące do egzaminu teoretycznego:
8:15 – 10:00
Egzamin teoretyczny i omówienie wyników
10:00 – 10:45
Egzamin praktyczny
10:45 – 15:00

Egzaminator: Halinka Drożdż

Zapraszamy.

Leave a Reply