Zawody „Karabin Marynino” 17-18 października 2020

Strzelnica Marynino i Legionowskie Towarzystwo Sportowe zapraszają na zawody Rifle, PCC i Mini Rifle.

Harmonogram:

Pre-match 17.10.2020 9:00 – 17:00, tylko dla osób funkcyjnych, main match 18.10.2020 9:00 – 17:00

Poziom zawodów: Level 1

Płatność:

Rifle: 200zł

PCC: 150zł

Mini Rifle: 150zł

Dane do płatności:

RDM EKO Sp. z o.o.
04-458 Warszawa,
ul. Chełmżyńska 211,
NIP 5252563716,
Regon 146862547
Konto: 09 1020 1185 0000 4802 0301 6904

Tytuł przelewu: imię nazwisko, zawody karabin marynino, KONKURENCJE

Można startować w dowolnej ilości konkurencji i w każdej jest się klasyfikowanym. Kolejność strzelania: Rifle, PCC, Mini Rifle. Na każdą konkurencję trzeba się oddzielnie zarejestrować i opłacić. W przypadku problemów z rejestracją, rejestracja może nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia na e-mail tomasz.czekala@gmail.com.

W każdym squadzie może być co najwyżej 7 osób w konkurencji Rifle. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany squadu zawodników w celu zbalansowania ich.

Minimalna ilość strzałów i torów:

Rifle: około 200 strzałów, 12 torów, dystanse do 300m

PCC: około 150 strzałów, 9 torów, dystanse do 100m

Mini Rifle: około 150 strzałów, 9 torów, dystanse do 100m

Na zawodach może wystąpić strzelanie do celów nieprzewidzianych w zasadach, np. tarcze mikro IPSC w Rifle i PCC

Rejestracja: https://practiscore.com/zawody-karabinowe-marynino/register

Zapisani: https://practiscore.com/zawody-karabinowe-marynino/squadding

Kontakt: tomasz.czekala@gmail.com

http://www.strzelnica-marynino.pl/

Leave a Reply