Wniosek o przedłużenie licencji sędziowskiej!

logoNROIPL_40Drodzy koledzy i koleżanki Sędziowie,

W związku z końcem roku olimpijskiego wygasa ważność wszystkich dotychczasowych licencji sędziowskich PZSS. Zgodnie ze statutem Kolegium Sędziów PZSS w celu przedłużenia ważności licencji sędziowskich PZSS należy zaliczyć seminarium oraz złożyć wniosek do KS PZSS.

Wychodząc Wam naprzeciw ustaliliśmy z Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSS Antonim Kamińskim, iż NROI Polska jest upoważniona do przyjmowania takich wniosków od Was. By później złożyć do Kolegium Sędziów PZSS zbiorczy wniosek obejmujący sędziów NROI Polska.

Jednakże warunkami niezbędnymi do przedłużenia ważności licencji sędziowskiej PZSS są:
1) uzyskanie minimalnej liczby punktów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS;
2) zaliczenie elektronicznego seminarium;
3) wypełnienie elektronicznego wniosku o przedłużenie licencji.

Takie seminarium zostało umieszczone na portalu NROI.PL. Warunkiem zaliczenia tegoż seminarium jest zapoznanie się z jego treścią (zakładka „seminarium”)co potwierdzamy zaznaczeniem odpowiedniego pola u dołu tekstu oraz zaliczeniem stosownego testu (zakładka „testy”).
Elektroniczny wniosek o przedłużenie licencji został już umieszczony w portalu NROI.PL, o czym również poinformujemy wszystkich zainteresowanych.

Nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić Was gorąco do poświęcenia tych kilku chwil, aby załatwić kwestię przedłużenia licencji sędziowskiej PZSS o kolejne 4 lata.

Listę sędziów spełniających ww. kryteria planujemy przesłać do Kolegium Sędziów PZSS w dniu 15 listopada br.

Przewodniczący NROI Polska
Wiesław GENO Sioda

Leave a Reply