Sąd Koleżeński

Szanowni Strzelcy oraz Sędziowie,

W dniu 22 września 2017 roku Przewodniczący NROI Polska powołał Sąd Koleżeński celem zapoznania się i orzeczenia w zakresie skargi Lechosława Buszkiewicza na nieprawidłowe pełnienie funkcji sędziowskich przez Rafała Goślickiego podczas Polish Open 2017 oraz skargi Rafała Goślickiego na nieprawidłowe zachowanie zawodnika Lechosława Buszkiewicza wobec sędziego Rafała Goślickiego podczas Polish Open 2017.
Na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego bez prawa głosu został wyznaczony Robert Wrona. Pozostałymi członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: Stanisław Kwiecień, Maciej Miksza, Leszek Sokołowski, Jurand Koput i Jacek Gruszczyński.

Sąd Koleżeński zakończył swoje obrady i wobec złożenia przez Lechosława Buszkiewicza oraz Rafała Goślickiego wzajemnych przeprosin wydał werdykt.

treści przeprosin: przeprosiny Lechosława Buszkiewicza , przeprosiny Rafała Goślickiego .

Wobec powyższego Przewodniczący NROI Polska wydał decyzję.

Z poważaniem
Wiesław GENO Sioda
Przewodniczący NROI Polska

Leave a Reply