Pełniący obowiązki Dyr. Regionu

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

chciałbym bardzo podziękować Przewodniczącemu Komisji Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF za czasowe powierzenie mi funkcji Dyrektora Regionalnego IPSC Polska. Do czasu przeprowadzenia wyborów obiecuję pełnić tą zaszczytną funkcję z równym poświęceniem i zaangażowaniem, jaki dotychczas pokładałem w rozwój NROI Polska. 

Pragnę również podziękować dotychczasowemu Dyrektorowi Regionalnemu IPSC Polska – Łukaszowi Borkowskiemu za jego wkład w rozwój IPSC w Polsce. Podziękowania składam również na ręce dotychczasowej Radzie Regionu IPSC Polska. 

Zrobię wszystko, aby w dalszym ciągu szerzyć ideę zdrowej rywalizacji sportowej pomiędzy członkami Naszego Regionu IPSC Polska, a także by Nasz Region rozwijał się w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Od momentu powołania mnie na funkcję Dyrektora Regionalnego IPSC Polska minęło kilka dni, jednakże w tym czasie podjąłem kilka, ważnych w mojej ocenie, decyzji. Jak wiecie, każdy potrzebuje wsparcia w realizacji istotnych zadań, wobec czego zdecydowałem się powołać Radę Regionu IPSC Polska w nowym, następującym składzie: 

  1. Przemysław Wrzesiński;
  2. Leszek Sokołowski;
  3. Dariusz Mierzejewski;
  4. Marcin Tausiewicz;
  5. Adam Włoczewski.

Zadaniem Rady Regionu IPSC Polska jest wspieranie mnie przy podejmowaniu i realizowaniu podjętych przeze mnie decyzji. Dlatego też bardzo proszę, aby dać jej szanse i okazywać pomoc w podejmowanych zagadnieniach.

Dziękuję za zrozumienie. 

DVC 

Wiesław GENO Sioda

Leave a Reply