NROI Polska

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Sędziowie,

w odpowiedzi na otrzymaną od sędziów aktywnie wspierających działalność NROI Polska coroczną korespondencję mailową, zawierającą podsumowanie swoich działań oraz propozycje zmian na rok 2018, a także biorąc pod uwagę funkcjonowanie poszczególnych Działów NROI Polska podjąłem decyzję o konieczności przeprowadzenia kluczowych zmian strukturalnych i personalnych.

 

 

Wobec powyższego mam zaszczyt zaprezentować nową strukturę NROI Polska oraz nowy skład osobowy prezydium naszej organizacji:

Przewodniczący  NROI Polska – Wiesław GENO Sioda

Wiceprzewodniczący NROI Polska – Przemysław Wrzesiński

IT – Krzysztof Siuda

koordynator ds. dyscyplinarnych – Robert Wrona

koordynator ds. przepisów – Wojciech Rabiega

koordynator ds. szkoleń – Krzysztof Kolowca

koordynator ds. zawodów – Tomasz Adamowicz

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich sędziów NROI o wsparcie ww. w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz NROI Polski.

Pamiętajcie, iż NROI tworzymy my wszyscy, naszą pracą oraz naszym postępowaniem.

Mam nadzieję, iż w roku 2018 osiągniemy wszystkie to czego nie udało się osiągnąć w poprzednich latach.

 

Przewodniczący NROI Polska

Wiesław GENO Sioda

 

Leave a Reply