Kurs RO IROA Level I

logoNROIPL_40Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż na przestrzeni września i października planowane jest przeprowadzenie kursu na RO.  Dokładny termin zostanie doprecyzowany w najbliższym czasie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich sędziów klasy III strzelectwa dynamicznego oraz sędziów klasy II strzelectwa dynamicznego, którzy podwyższyli swoją klasę w 2015 roku (a także chętnych sędziów wyższych klas). Seminarium będzie zgodne z  wymaganiami kursu RO IROA Level I.  Seminarium zostanie przeprowadzone przy współpracy i akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Przygotowywane wymogi NROI Polska oraz zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego nakładają na każdego sędziego IPSC posiadającego klasę III strzelectwa dynamicznego lub posiadającego klasę II strzelectwa dynamicznego, o ile podwyższyli swoją klasę w 2015 roku, obowiązek odbycia kursu RO oraz zaliczenie egzaminu kończącego. Brak spełnienia powyższych warunków będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC klasy III oraz II (uzyskanej w 2015 roku) do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne. Oznacza to, zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS, iż dany sędzia klasy III lub II (uzyskanej w 2015 roku) nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.

Seminarium nie służy podniesieniu klasy sędziowskiej PZSS!!

 

Przewodniczący NROI Polska

Wiesław „Geno” Sioda

 

2 komentarze Kurs RO IROA Level I

 • jaku

  Dla wyjaśnienia.
  …. zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego NIE nakładają na każdego sędziego IPSC posiadającego klasę III strzelectwa dynamicznego obowiązku odbycia kursu RO oraz zaliczenie egzaminu kończącego.
  MÓWIĄ TYLKO O TYM, ŻE ABY AWANSOWAĆ NA SĘDZIEGO KLASY II RO TRZEBA ODBYĆ KURS ODPOWIADAJĄCY ZAKRESEM I SPOSOBEM PRZEPROWADZENIA KURSOWI IROA LEVEL I ( I JEST TO WYMÓG STAWIANY EW. ORGANIZATOROM KURSU ).
  Brak spełnienia powyższych warunków NIE będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC klasy III do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne.
  BO BYŁOBY TO NIEZGODNE Z REGULAMINEM KOLEGIUM SĘDZIÓW.
  Oznacza to, ……., iż dany sędzia klasy III nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.
  TYLKO DLATEGO, ŻE GO NROI DO TAKIEJ WSPÓŁPRACY NIE ZAPROSI.
  pozdrawiam wszystkich sędziów kl. III z uprawnieniami dynamicznymi
  Janusz Kuliś

Leave a Reply