KURS DLA SĘDZIÓW KLASY III i EGZAMIN KOMPETENCYJNY – LUBLIN

Klub Strzelecki Halinka ARMS we współpracy z LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie ogłasza rozpoczęcie naboru na kurs strzelectwa dynamicznego klasy III w dniach 16 – 17 listopad 2019r.

Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI.
W miarę potrzeb w piątek po południu zostanie zorganizowana część statyczna.

Kurs odbędzie się na strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie, ul. Metalurgiczna 3, 20-234 Lublin

Harmonogram Kursu:
Sobota 16.11.2019 – część teoretyczna – godz. 9:00 – 18:00
– sala szkoleniowa strzelnicy LCS.
Niedziela 17.11.2019 – część teoretyczna i egzamin oraz
część praktyczna – godz. 8:00 – 15:00 – strzelnica LCS.

Egzaminatorzy i wykładowcy:
Zbigniew Kubicz – sędzia klasy państwowej PZSS, RM NROI PL, RO IROA .
Halina Drożdż – sędzia klasy I PZSS, CRO NROI PL.

Uprawnienia:
Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym nabywają następujące uprawnienia:
a. Sędziego strzelectwa sportowego dynamicznego PZSS (sędzia asystent).
b. Kandydata na Range Oficera NROI (HRO).

W/w uprawnienia są niezbędne do rozpoczęcia kariery sędziowskiej w Polsce i na świecie. Sędziowie klasy trzeciej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze asystenta.

Koszt kursu:
Koszt udziału w kursie wynosi 300,00 zł. Dodatkowo należy wnieść opłatę za wydanie licencji sędziowskiej – zgodniej z tabelą PZSS w wysokości 50 zł.
Organizator zapewnia kawę, herbatę, słodką przekąskę oraz ciepły posiłek.

Opłaty należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:
Kurs sędziowski 2019, Imię i Nazwisko czyli np.:
Kurs sędziowski 2019, Jan Kowalski

Bank: PKO BP SA 80 1020 2384 0000 9502 0230 0143
Odbiorca:
Klub Strzelecki Halinka ARMS
ul. Łęcka 18; 32-626 Jawiszowice

W przypadku niezaliczenia egzaminu – opłata za wydanie licencji sędziowskiej zostanie zwrócona.

Dokumenty:
Uczestnik kursu zobowiązany jest przynieść na kurs następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej.
2. Zdjęcie legitymacyjne.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty za kurs.

Formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/46QsP6UVhgMNdsjo8


Dodatkowo 17 listopada 2019 r. zostanie zorganizowany Egzamin Kompetencyjny dla strzelców nie będących do tej pory na liście Regionu na strzelnicy LCS w Lublinie przy ulicy Metalurgicznej 3.
Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – 3 tory CLC z sumą ocenianych trafień = 36.
Egzaminator: Halina Drożdż
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z przynajmniej dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt. pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.
Opłata za egzamin w wysokości 50 zł płatna gotówką w dniu egzaminu.

Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji – dla kandydatów nie posiadających własnej broni.
Koszt użyczenia wynosi 50 zł, płatność gotówką w dniu egzaminu.

W razie wątpliwości lub pytań proszę pisać na:
halinka@halinka-arms.pl

Formularz rejestracyjny

https://forms.gle/46QsP6UVhgMNdsjo8

Informacje ze strony Regionu, zasady przeprowadzania Egzaminu Kompetencyjnego IPSC, deklaracja:

https://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/

Harmonogram ·Egzaminu kompetencyjnego IPSC.

Niedziela, 17 listopad 2019

Rejestracja
07:45 – 8:00
Seminarium (nieobowiązkowe) przygotowujące do egzaminu teoretycznego:
8:00 – 10:00
Egzamin teoretyczny
10:00 – 10:20
Egzamin praktyczny
11:00 – wg potrzeby

Z naszej strony gwarantujemy:
– profesjonalnie przeprowadzony wykład i egzaminy,
– koleżeńską atmosferę oraz wsparcie duchowe ?

Zapraszam
Halinka Drożdż
halinka@halinka-arms.pl  

Leave a Reply