Informacja Dyrektora Regionalnego IPSC Polska

login-logo.png
Moi Drodzy, Członkowie Regionu IPSC Polska
Koniec roku zawsze jest czasem w którym właściwym jest robić podsumowania a koniec roku 2016 jako, że wiąże się z także z końcem mojej pracy jako Dyrektora Regionalnego IPSC Polska, jest czasem szczególnym. Podsumowań, oprócz tych które znajdą się w sprawozdaniu z rocznej działalności, jest zatem nieco więcej.
Jak zapewne większość z Was pamięta, zostałem wybrany na to społecznie pełnione stanowisko w trakcie wyborów zorganizowanych w 2014 roku przez Przewodniczącego Komisji ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego na kadencję 2015-2016. Kadencja ta jest tak krótka gdyż w raz z końcem 2016 roku kończy się także kadencja obecnego Zarządu PZSS a wszystkie kadencje w całym PZSS są spójne czasowo. W regulaminie na podstawie którego dokonywaliście wyborów zapisane zostało że po upływie obecnej kadencji Dyrektor Regionalny będzie jeszcze osobą Pełniącą Obowiązki aż do czasu gdy nowo wybrany Zarząd PZSS ukonstytuuje się i podejmie decyzję w sprawie kolejnych wyborów na stanowisko Dyrektora Regionalnego IPSC Polska. Ja, osobiście będę optował za przeprowadzeniem takich wyborów jak najszybciej i chciałbym także abyście mogli głosować w nich drogą elektroniczną. Jak będzie i jakie będą szczegóły decyzji to okaże się już niebawem a wszystko powinno być jasne wiosną 2017 roku.
Wracając do podsumowań. Nie mam pewności, czy udało mi się zrobić dla Was, strzelców IPSC i dla Regionu coś dobrego oraz czy decyzję które podejmowałem były najlepsze z możliwych – ufam że tak było. Wydaje mi się, że trochę się ruszyło i trochę się także uspokoiło w naszym podzielonym środowisku ale pełną i rzetelną ocenę moich działań jako DR pozostawiam Wam.
Chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za wsparcie jakiego mi udzielaliście w mojej pracy oraz wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia którymi się ze mną dzieliliście – liczę że większość z nich wpłynęło na poprawę działania Regionu.
Koniec to też zawsze początek, mam więc nadzieję że nadchodzący rok 2017 będzie strzelecko udany a przygotowany wspólnie z organizatorami imprez kalendarz pozwoli się nam spotykać na ciekawych i dobrze zorganizowanych zawodach IPSC w kraju wielokrotnie.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

 

Leave a Reply