Egzamin kompetencyjny – Siedlce, 20.01.2018

Informuję , że w dniu 20.01.18 o godzinie 9:00 na strzelnicy SKSS DRAGON SIEDLCE przy ulicy Sokołowskiej 180 A odbędzie się egzamin kompetencyjny dla kandydatów na zawodników IPSC. Egzamin składać się będzie z części szkoleniowej, egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.:broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt., optimum 50 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku, długopis.
Negatywny wynik części teoretycznej wyklucza z udziału w części praktycznej.
Egzaminator – Zbigniew Kubicz
Koszty 50,00 PLN (koszty manipulacyjne i materiały eksploatacyjne).
Łukasz Matuszczak – matuszczak.lukasz@gmail.com

Leave a Reply