Egzamin Kompetencyjny IPSC, Paczółkowice 18.12.2016 r.

Miejsce Strzelnica KVG w Paczółtowicach, Paczółtowice 328

Data: 18.12.2016 godz. 18,00 egzamin teoretyczny; godz. 19,30 egzamin praktyczny

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS i wiedzę z zakresu przepisów IPSC. Dla nie posiadających istniej możliwość wypożyczenia broni i wyposażenia tj.: broń, magazynki, amunicja, ochronniki wzroku i słuchu. Egzamin składa się z części teoretycznej (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory. Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Koszt egzaminu 50 PLN.

wszelkie szczegółowe informację proszę pytać:

Leszek Kucharski, tel. 505 231 007

Leave a Reply