Egzamin Kompetencyjny IPSC 23.08.19 strzelnica w Łężku


Egzamin odbędzie się na strzelnicy KS Gatling Połczyn Zdrój
Termin : 23.08.2019r.piątek o godz.17:00
Miejsce: Strzelnica w Łężku
Organizator: KS Gatling Połczyn-Zdrój
Data: 23.08.2019 godz.17:00 (cz. teoretyczna), godz. 17:40 (cz. praktyczna)
Koszt: Egazamin 0 zł,za udostępnienie strzelnicy opłata 70 zł od osoby
Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS i wiedzę z zakresu przepisów

IPSC. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja 36 szt.(optimum 50 szt.),pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. Organizator nie udostępnia broni, kabury, pasa, ładownic.
Kontakt : Marcin Skowron – gaston17@interia.pl http://ks-gatling.pl/kontakt/

Leave a Reply