Egzamin kompetencyjny – Brzeszcze, 21.07.2019

Zapraszamy na Egzamin Kompetencyjny IPSC z Halinka ARMS, który odbędzie się 21.07.2019r. na strzelnicy Koła Łowieckiego RYŚ w Brzeszczach.

Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub mają złożony wniosek o przedłużenie licencji na 2019 rok.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – 3 tory CLC z sumą ocenianych trafień = 36.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt. pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.
Opłata za egzamin w wysokości 50 zł płatna gotówką w dniu egzaminu.

Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji – dla kandydatów nie posiadających własnej broni.
Koszt użyczenia wynosi 50 zł, płatność gotówką w dniu egzaminu.

W razie wątpliwości lub pytań proszę pisać na:
halinka@halinka-arms.pl

Formularz rejestracyjny:
https://practiscore.com/egzamin-kompetencyjny-z-ks-halinka-arms/register

Zostań zawodnikiem IPSC. Informacje ze strony Regionu, zasady przeprowadzania Egzaminu Kompetencyjnego IPSC, deklaracja:
https://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/

Harmonogram · niedziela, 21 lipca 2019

Egzaminator: Halina Drożdż

Rejestracja
09:00 – 9:15
Seminarium (nieobowiązkowe) przygotowujące do egzaminu teoretycznego:
9:15 – 11:00
Egzamin teoretyczny i omówienie wyników
11:00 – 11:45
Egzamin praktyczny
11:45 – 15:00

Leave a Reply