Egzamin Kompetencyjny – Bielsko Biała 8 lipca b.r.

Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku – Białej, zaprasza na Egzamin Kompetencyjny dla kandydatów na strzelców IPSC Region Polska. Egzamin odbędzie się w dniu 8 lipca 2018 r. na strzelnicy w Brzeszczach-Jawiszowicach, od godziny 11:30.

Zgodnie z regulaminem do egzaminu kompetencyjnego dopuszczone zostaną osoby, które w dniu egzaminu posiadają ważny numer licencji PZSS na 2018 rok.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz licencją PZSS. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej (test 20 pytań), oraz z części praktycznej.

Koszt Egzaminu wynosi 40 zł.

O godzinie 9:00 w sali dydaktycznej na strzelnicy, odbędzie się nieobowiązkowe szkolenie przygotowawcze do egzaminu.

Koszt szkolenia wynosi 40 zł.

Krzysztof Siuda

Leave a Reply