Egzamin kompetencyjny Bielsko-Biała 25.06.2017

W dniu 25.06.2017 r. o godzinie 12:00 na strzelnicy Koła Łowieckiego „Ryś” w Brzeszczach – Jawiszowicach k. Bielska – Białej /www.strzelnicabrzeszcze.cba.pl/ odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska. /broń palna/.

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego dopuszczone zostaną osoby, które w dniu egzaminu posiadają licencję PZSS na rok 2017. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.

Egzamin będzie się składał z części teoretycznej /test 20 pytań/, oraz z części praktycznej.

Koszt materiałów oraz wynajęcia strzelnicy wynosi 30 zł.

W tym samym dniu, o godzinie 9:00 w sali dydaktycznej na strzelnicy odbędzie się nieobowiązkowe szkolenie przygotowawcze do egzaminu teoretycznego.

Koszt szkolenia wynosi 40 zł

Rejestracja obowiązkowa na www.ks-skaut.pl

Leave a Reply