Egzamin kompetencyjny 3.10.2020 Strzelnica TAS

Zapraszam na egzamin kompetencyjny.

Termin: sobota- 03.10.2020 r.

Egzamin teoretyczny rozpocznie się o 14.00, egzamin praktyczny o 15.00.

Miejsce: Strzelnica TAS, Przyszowice, Śląsk

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok lub mają złożony wniosek o przedłużenie licencji na 2020 rok oraz posiadają wiedzę z zakresu przepisów IPSC.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test – 20 pytań) oraz praktycznej trzy tory IPSC z liczbą punktowanych strzałów : 36.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń, minimum dwa magazynki, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.

Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji ze strzelnicy.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Koszt egzaminu: 100 zł

Rejestracja: zkkaletka@wp.pl

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, nr licencji PZSS, adres mailowy, nr telefonu.

Egzaminator: Zbigniew Kaletka – zkkaletka@wp.pl

Leave a Reply