Egzamin kompetencyjny 3.10.2020 na strzelnicy RYŚ w Brzeszczach

Zapraszamy na Egzamin Kompetencyjny IPSC z Halinka ARMS w przyjaznej atmosferze, który odbędzie się w sobotę, 03.10.2020r. na strzelnicy Koła Łowieckiego RYŚ w Brzeszczach.

Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – 3 tory CLC z sumą ocenianych trafień = 36.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt. pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.

Opłata za egzamin w wysokości 70 zł płatna gotówką w dniu egzaminu.
Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji – dla kandydatów nie posiadających własnej broni.
Proszę o wcześniejszą informację na maila.
Koszt użyczenia wynosi 60 zł, płatność gotówką w dniu egzaminu.

Rejestracja mailowa na: zarzad@ks-ha.pl
Powinna zawierać:
1/ Imię i Nazwisko
2/ Nazwa klubu
3/ Pełny nr licencji PZSS
4/ Adres email
5/ Nr telefonu

Zostań zawodnikiem IPSC. Informacje ze strony Regionu, zasady przeprowadzania Egzaminu Kompetencyjnego IPSC, deklaracja:
https://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/

Harmonogram · sobota, 03 październik 2020

Rejestracja
10:00 – 10:15
Seminarium (nieobowiązkowe) przygotowujące do egzaminu teoretycznego:
10:15 – 12:00
Egzamin teoretyczny i omówienie wyników
12:00 – 12:45
Egzamin praktyczny
12:45 – 15:00

Egzaminator: Halinka Drożdż
Zapraszamy ?

Leave a Reply