Egzamin kompetencyjny 15 marca 2020 Brzeszcze

Zapraszamy na Egzamin Kompetencyjny IPSC z Halinka ARMS w przyjaznej atmosferze, który odbędzie się 15.03.2020r. na strzelnicy Koła Łowieckiego RYŚ w Brzeszczach.

Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub mają złożony wniosek o przedłużenie licencji na 2020 rok.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – 3 tory CLC z sumą ocenianych trafień = 36.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego ,nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt. pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.

Opłata za egzamin w wysokości 70 zł płatna gotówką w dniu egzaminu.

Istnieje możliwość użyczenia broni, amunicji i wyposażenia – dla kandydatów nieposiadających własnej broni.

Proszę o wcześniejszą informację na maila. 

Koszt użyczenia wynosi 60 zł, płatność gotówką w dniu egzaminu.

Rejestracja mailowa na: halinka@halinka-arms.pl   

Powinna zawierać:

1/ Imię i Nazwisko

2/ Nazwa klubu

3/ Pełny nr licencji PZSS

4/ Adres email

5/ Nr telefonu

Harmonogram · niedziela, 15 marzec 2020

09:00 – 9:15 – Rejestracja

9:15 – 11:00 – Seminarium (nieobowiązkowe) przygotowujące do egzaminu teoretycznego

11:00 – 11:45 – Egzamin teoretyczny i omówienie wyników

11:45 – 15:00  – Egzamin praktyczny

Informacje ze strony Regionu PL jak zostać zawodnikiem IPSC. zasady przeprowadzania Egzaminu Kompetencyjnego IPSC, deklaracja:

Egzaminator: Halina Drożdż

Serdecznie zapraszam

Halinka

Leave a Reply