Egzamin kompetencyjny 09.02.2020 i 01.03.2020 Łódź

DOUBLE MISS ACADEMY zaprasza na kurs i egzamin kompetencyjny IPSC

I Termin : 09.02.2020 r. (niedziela) godz. 16:00

II Termin : 01.03.2020  r. (niedziela) godz. 11:00

Miejsce: Strzelnica C4GUNS –  Łódź Al. Piłsudskiego 141 92-318 Łódź https://g.page/C4GUNS?share

Harmonogram w dniu 09.02.2020 r. : godz. 16:00 (część teoretyczna), godz. 16:30 (część praktyczna)

  Harmonogram w dniu 01.03.2020 r. : godz. 11:00 (część teoretyczna), godz. 11:30 (część praktyczna)  

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok i wiedzę z zakresu przepisów IPSC.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z wyposażenia i broni obiektowej. 

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Koszt egzaminu kompetecyjnego – 0 zł

Pozostałe koszty organizacyjne (wynajęcie obiektu, sprzętu, itp. : 100 zł

Koszt udostępnienia broni i amunicji obiektowej – 100 zł

Kontakt:
Egzaminator – Michał Koronkiewicz KICIA, tel. 509233700
e-mail: doublemissacademy@gmail.com

Rejestracja przez poniższy formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUeMvoYRsN5e8EmU54_H_82RLfVmSz_UuR8qmw9e-4wL-Svw/viewform

Leave a Reply