INCORSA Cup 2018 – zapytanie/propozycja organizatorów

Koleżanki i Koledzy,

zaskoczyła nas ilość zgłoszeń chętnych do udziału w naszych kwietniowych zawodach INCORSA CUP i to zarówno po stronie samych strzelców jak i sędziów. Wszystkie przewidziane miejsca na tę imprezę zostały zarezerwowane przez naszych gości w ciągu 10 godzin, mimo ich ogłoszenia w porze nocnej w dniu 22.lutego. Dlatego organizatorzy w celu umożliwienia spotkania się w Drużbicach większej ilości sympatyków tej cieszącej się tradycyjnie już dużym zainteresowaniem imprezy i stworzenia Wam bardziej komfortowych warunków współzawodnictwa proponują Wam taki układ :

1. Uruchomimy rejestrator także na zawody w sobotę dnia 14 kwietnia czyniąc z tej imprezy zawody dwudniowe. Będzie dodatkowo 6 teamów w podziale na dwie tury czasowe po 3 teamy. Pierwsze 4 teamy rozpoczną zawody o godzinie 9:00 a kolejne 4 o godzinie 13:30. Będzie dodatkowo 8 teamów w podziale na dwie tury czasowe po 4 teamy. Decyzja ta wiąże się jednak z przeniesieniem pre-matchu na piątek 13. lutego. Piątek jest dniem pracy, więc nie każdemu sędziemu, który aplikuje na aktualny termin ta zmiana będzie odpowiadać. Dlatego mamy kolejną propozycję.

2. Sędziowie, którzy aplikują na obecny termin, a nie mogą przyjechać z racji obowiązków służbowych na nowy termin pre-matchu w piątek, strzelali by w sobotę, a sędziowali w niedzielę. Ci natomiast z piątku strzelają w nowym terminie, a sędziują w sobotę. W ten sposób umożliwimy uzyskanie przez większą ilość sędziów punktów niezbędnych dla ich awansu w nowym systemie oceny przez NROI obowiązującym w tym roku.. Wydaje się nam to bardziej sprawiedliwe i czytelne niż arbitralne decyzje wyboru 20 sędziów przy ponad 60 aplikujących. Decyzja taka wiąże się jednak z kwestią ekonomiczną, która może rzutować na wynik finansowy zawodów. Dlatego RM dokona wyboru składu sędziowskiego, wg kryteriów kompetencji i potrzeb prawidłowego i bezpiecznego przebiegu zawodów, a reszcie sędziów zaproponuje pracę w systemie woluntariatu.

2.1. Sędzia niestrzelający otrzyma dietę wg. dotychczasowych zasad.

2.2. Sędzia strzelający z wyboru RM otrzymuje pełny pakiet przysługujących mu świadczeń.

2.3. Sędzia strzelający jako woluntariusz płaci 50 % stawki podstawowej opłaty startowej przelewem, otrzymuje obiad, resztę kosztów uczestnictwa ponosi jednak sam.

3. Postawienie sprawy w ten sposób przez organizatorów wydaje się nam uczciwe.

3.1 Pracujesz – strzelasz – masz komunikat sędziowski – dzielisz się kosztami z organizatorem, nie obniżając standardu zawodów.

4. Ponieważ nie mamy jeszcze doświadczenia w organizacji tak dużych zawodów na strzelnicy w Drużbicach, a i pogoda o tej porze roku jest nieprzewidywalna, poprosimy 22 już zarejestrowanych strzelców na niedzielne zawody o przeniesienie się w ramach dokonanej rejestracji na sobotę. Te dwa teamy zostaną zlikwidowane ograniczając ich liczbę do 12. / 6 porannych i 6 popołudniowych /. Pozwoli nam to na zamknięcie zawodów ok. godz. 16:00 bez pośpiechu i nocnych Waszych powrotów do domów.

5. Sprawę samego przeniesienia po przekazaniu nam decyzji przez zainteresowanych załatwi biuro organizatora. Przepraszamy za zamieszanie, ale to są zawody dla Was organizowane i nie chcemy, aby refleks i przypadek decydował o tym czy ktoś ma przyjemność bycia z kolegami na takiej imprezie, czy mu się ją zabiera. Umasowienie ruchu strzeleckiego powoduje, pewne przewartościowania w dotychczasowym postrzeganiu tego typu zawodów i wydaje nam się, że sytuacja ta nie będzie dotyczyła tylko tych dedykowanych zawodów.

SPONSORZY

Adam Pikul, MD
Łukasz Kowalski, MD

Leave a Reply