Sprawozdania

2018

Sprawozdanie Dyrektora Regionu za 2018 rok.

Sprawozdanie DR IPSC Polska 2018


2017

Sprawozdanie Dyrektora Regionu za 2017 rok.

Sprawozdanie DR IPSC Polska 2017

Sprawozdania Finansowe :

Rozliczenie finansowe MZSS       ŚRODKI PIENIĘŻNE    ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW     ROZLICZENIE FINANSOWE wg Kontrahentów 


2016

Sprawozdanie Dyrektora Regionu za 2016 rok.

Sprawozdanie Merytoryczne DR IPSC Polska za 2016

Sprawozdania Finansowe :

Zestawienie księgowe kosztów i przychodów       Środki pieniężne       Rozliczenia według kontrahentów


2015

Sprawozdanie Dyrektora Regionu za 2015 rok.

Sprawozdanie DR IPSC

Sprawozdania Finansowe :

Koszty      Przychody    Rozliczenia wg kontrahentów      Sprawozdanie_rozliczenie finansowe     Środki Pieniężne