Region IPSC Polska

Region IPSC jest najmniejszą jednostką organizacyjną struktur światowego IPSC. Region swoim zakresem zainteresowania obejmuję obszar całej Polski i jest reprezentowany przez Dyrektora Regionalnego.

Region IPSC Polska, jako organizacja jest umiejscowiony także w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego – Dyrektor Regionalny IPSC Polska jest Przewodniczącym ds. strzelań IPSC w Komisji Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego PZSS. Nominacja Dyrektora Regionalnego pochodzi z wyniku wyborów ogłaszanych przez Przewodniczącego Komisji Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego w których moga brać udział wyłącznie strzelcy IPSC z Regionu.