Władze NROI

UWAGA!!!

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: nroi@ipsc-pl.org


Podział zakresu obowiązków w ramach prac NROI:

Przewodniczący  NROI PolskaDariusz Mierzejewski

Wiceprzewodnicząca NROI Polska Agata Wrzesińska : sprawy administracyjne związane z bieżącą działalnością NROI Polską;

koordynator ds. współpracy z PZSSPrzemysław Wrzesiński: współpraca z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w związku z działalnością NROI Polska;

ITKrzysztof Siuda : sprawy związane z działaniem portalu NROI.PL;

koordynator ds. dyscyplinarnychRobert Wrona : wszelkie kwestie o charakterze dyscyplinarnym;

koordynator ds. przepisówWojciech Rabiega  : tłumaczenie aktualnych przepisów oraz ich publikacje , publikacje nowych interpretacji dot. poszczególnych zagadnień, etc.;

koordynator ds. szkoleń Krzysztof Kolowca : nadzór nad organizowanymi szkoleniami zatwierdzonymi przez NROI, wsparcie organizatorów takich szkoleń w kwestiach formalnych oraz merytorycznych, etc.;

koordynator ds. zawodów – Marek Krauze: zapewnienie pomocy organizatorom zawodów IPSC. Począwszy od akceptacji torów, poprzez akceptacje lub rekomendacje osób funkcyjnych, zgłoszenia zawodów do IROA a skończywszy na dopilnowaniu publikacji wyników zawodów.

 W celu skontaktowania się z konkretną osobą proszę kliknąć na poszczególnej funkcji.