Szkolenia

UWAGA!!!

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: it@nroi.pl


Egzaminatorzy NROI

Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż zaczynamy zbierać deklaracje od osób chętnych do pełnienia funkcji:
1) egzaminator nowych strzelców IPSC (egzamin kompetencyjny) – na zlecenie Dyrektora Regionalnego
2) instruktor/wykładowca szkoleń NROI
3) egzaminator NROI.

Proszę o zgłaszanie się poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 30 stycznia 2016 roku.

Po sporządzeniu listy osób chętnych do pełnienia poszczególnych funkcji egzaminacyjnych, zostaną ustalone terminy i miejsca przeprowadzenia szkoleń dla odpowiedniej funkcji.
Przewodniczący NROI Polska

Wiesław „Geno” Sioda


Kurs ROkurs odwołany, możliwe że będzie zorganizowany w 2016 roku

Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż na przestrzeni września i października planowane jest przeprowadzenie kursu na RO.  Dokładny termin zostanie doprecyzowany w najbliższym czasie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich sędziów klasy III strzelectwa dynamicznego (oraz chętnych sędziów wyższych klas). Seminarium będzie zgodne z  wymaganiami kursu RO IROA Level I.  Seminarium zostanie przeprowadzone przy współpracy i akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Przygotowywane wymogi NROI Polska oraz zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego nakładają na każdego sędziego IPSC posiadającego klasę III strzelectwa dynamicznego obowiązek odbycia kursu RO oraz zaliczenie egzaminu kończącego. Brak spełnienia powyższych warunków będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC klasy III do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne. Oznacza to, zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS, iż dany sędzia klasy III nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.

Seminarium nie służy podniesieniu klasy sędziowskiej PZSS!!

Ostatnie seminarium sędziowskie w 2015 roku

Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż po pre-matchu Delta Cup (4 września br.) odbędzie się ostatnie w tym roku seminarium z aktualnych przepisów IPSC.

Zapraszamy serdecznie wszystkich sędziów strzelectwa dynamicznego, którzy nie byli jeszcze w tym roku na żadnym seminarium dotyczącym aktualnych przepisów IPSC. . Tematyka seminarium poświęcona będzie głównie zmianom w przepisach IPSC jakie nastąpiły w 2015 roku. Seminarium zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami opracowanymi przez NROI Polska przy współpracy i akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Przygotowywane wymogi NROI Polska oraz zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego nakładają na każdego sędziego IPSC obowiązek uczestnictwa w takim seminarium raz w roku oraz zaliczenie egzaminu kończącego. Brak spełnienia powyższych warunków będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne. Oznacza to, zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS, iż dany sędzia nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.

Dla osób posiadających III klasę sędziowską PZSS takie seminarium jest wymagane do odbycia kursu RO.

Seminarium nie służy podniesieniu klasy sędziowskiej!!

Przewodniczący NROI Polska

Wiesław „Geno” Sioda


Seminarium sędziowskie 8 maja 2015 roku

Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż w dniu 8 maja 2015 roku, po pre-matchu na terenie strzelnicy w Lublewie Gdańskim, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 30  odbędzie się seminarium z aktualnych przepisów IPSC.

Zapraszamy serdecznie wszystkich sędziów strzelectwa dynamicznego, którzy mają w swoich planach sędziować w najbliższym sezonie zawody IPSC w Polsce. Tematyka seminarium poświęcona będzie głównie zmianom w przepisach IPSC jakie nastąpiły w 2015 roku. Seminarium zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami opracowanymi przez NROI Polska przy współpracy i akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Przygotowywane wymogi NROI Polska oraz zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego nakładają na każdego sędziego IPSC obowiązek uczestnictwa w takim seminarium raz w roku oraz zaliczenie egzaminu kończącego. Brak spełnienia powyższych warunków będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne. Oznacza to, zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS, iż dany sędzia nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.

Dla osób posiadających III klasę sędziowską PZSS takie seminarium jest wymagane do odbycia kursu RO.

Seminarium nie służy podniesieniu klasy sędziowskiej!!

Przewodniczący NROI Polska

Wiesław „Geno” Sioda


Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż w dniu 18 kwietnia 2015 roku, o godzinie16:00 na terenie strzelnicy w Parzęczewie, znajdującej się przy ul. Św. Rocha /N: 51° 56′ 6″ E: 19° 12′ 12″/ odbędzie się seminarium z aktualnych przepisów IPSC.

Zapraszamy serdecznie wszystkich sędziów strzelectwa dynamicznego, którzy mają w swoich planach sędziować w najbliższym sezonie zawody IPSC w Polsce. Tematyka seminarium poświęcona będzie głównie zmianom w przepisach IPSC jakie nastąpiły w 2015 roku. Seminarium zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami opracowanymi przez NROI Polska przy współpracy i akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Przygotowywane wymogi NROI Polska oraz zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego nakładają na każdego sędziego IPSC obowiązek uczestnictwa w takim seminarium raz w roku oraz zaliczenie egzaminu kończącego. Brak spełnienia powyższych warunków będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne. Oznacza to, zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS, iż dany sędzia nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.

Dla osób posiadających III klasę sędziowską PZSS takie seminarium jest wymagane do odbycia kursu RO.

Koszt seminarium wynosi 50 zł.

Przewodniczący NROI Polska

Wiesław „Geno” Sioda

 

 

 

Seminarium dla sędziów IPSC

Parzęczew, 2015-04-18

Rozpoczęcie 16:00

Zakończenie 21:00

1. Omówienie nowych przepisów IPSC i praktyczne ich zastosowanie.

Pistolet, strzelba, karabin.

Wykładowcy: Stanisław Kwiecień, Wiesław Geno Sioda.

2. Bezpieczeństwo na torze.

Wykładowcy: Maciej Spychała

3. Przepisy strzelbowe i karabinowe.

Wykładowca: Leszek Madajewski, Stanisław Kwiecień

4. Przepisy AA, omówienie sytuacji mających miejsce tylko w AA i w zasadzie nieznanych dla RO sędziujących pistolet IPSC.

Wykładowca: Jacek Gruszczyński

5. Egzaminy kompetencyjne, plan nowego sposobu egzaminowania i szkolenia.

Wykładowca: Dominik Górski

6. Dokumenty na zawodach i torze /metryczki, karta wyposażenia, squad listy itd.  Właściwe wypełnienie metryczki w przypadku DQ, przebiegu zerowego itp./ Obowiązkowe wyposażenie RO, kierowanie ruchem zawodników, obowiązki „pisarza”.

Wykładowca: Halina Drożdż

7. Lista kontrolna, przygotowanie toru do zawodów i zagadnienia techniczne.

Target Array Handbook

Wykładowca: Zbigniew Kubicz

8. Egzamin w formie testu.

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą:

– przybory do pisania i notatnik

– aktualne przepisy IPSC

– licencje sędziowskie

Seminarium i Komisja Egzaminacyjna zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS Pana Antoniego Kamińskiego.

Zbigniew Kubicz

NROI Polska

Dział Szkoleń

zkubicz@ks-skaut.pl


Witam Wszystkich .

Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim organizatorom Pierwszego Historycznego  Seminarium Sędziowskim organizowanym przez nasze NROI Polska –
DZIĘKUJĘ – Kawał dobrej roboty tak trzymać Panie i Panowie. !

Mam nadzieję że staliśmy się bogatsi o doświadczenia płynące z dotychczasowej pracy będziemy w przyszłości w stanie być najlepszymi z najlepszych!

Patrząc na tak licznie zgromadzone grono osób  na seminarium widzę optymistycznie rysującą się przyszłość naszej organizacji – dla Was warto poświęcać każdą wolną chwilę! .

pozdrawiam

DVC

GENO

 Link do zdjęć (Klik)


Archiwum Szkoleń.

Jako przewodniczący NROI Polska mam przyjemność ogłosić, iż w dniu 29 marca 2015 roku, o godzinie 9:00 na terenie strzelnicy myśliwskiej znajdującej się przy ul. Zwycięstwa 2 w Siemianowicach Śląskich odbędzie się seminarium z aktualnych przepisów IPSC.

Zapraszamy serdecznie wszystkich sędziów strzelectwa dynamicznego, którzy mają w swoich planach sędziować w najbliższym sezonie zawody IPSC w Polsce. Tematyka seminarium poświęcona będzie głównie zmianom w przepisach IPSC jakie nastąpiły w 2015 roku. Seminarium zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami opracowanymi przez NROI Polska przy współpracy i akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Przygotowywane wymogi NROI Polska oraz zalecenia członka Kolegium Sędziów PZSS ds. strzelania dynamicznego nakładają na każdego sędziego IPSC obowiązek uczestnictwa w takim seminarium raz w roku oraz zaliczenie egzaminu kończącego. Brak spełnienia powyższych warunków będzie sankcjonowane zawieszeniem danego sędziego IPSC do czasu ich spełnienia zgodnie z zaleceniami ujętymi w wykazie aktywnych sędziów PZSS w specjalności strzelectwo dynamiczne. Oznacza to, zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS, iż dany sędzia nie będzie mógł pełnić funkcji sędziowskich podczas zawodów IPSC organizowanych przy współpracy z NROI Polska.

Dla osób posiadających III klasę sędziowską PZSS takie seminarium jest wymagane do odbycia kursu RO.

Koszt seminarium wynosi 50 zł na dzień 2015-03-10, może zostać obniżona.

Prosimy Was o jak najszybszą rejestrację, gdyż informacja o liczbie chętny wpłynie na cenę uczestnictwa w kursie. Wszyscy, którzy zapiszą się do dnia 25 marca 2015 roku otrzymają prezent. Program seminarium wkrótce.

Przewodniczący NROI Polska

Wiesław „Geno” Sioda

Link do pytań egzaminacyjnych (KLIK)

Szczegółowe informacje – NOWE    

Seminarium dla sędziów IPSC

Miejsce: Siemianowice Śląskie,

Termin: 2015-03-29,

Rozpoczęcie 9:00

Zakończenie 17:00

  1. Omówienie nowych przepisów IPSC i praktyczne ich zastosowanie.

     Pistolet, strzelba, karabin.

Wykładowcy: Wiesław Geno Sioda, Maciej Spychała, Leszek Madajewski

  1. Szerokie omówienie sytuacji trudnych, kontrowersyjnych i niektórym nieznanych. /np. niekontrolowany wystrzał – teoria i praktyka, prawidłowa ocena tarcz i wiele innych/, rodzaj luźnej rozmowy,

Poproszę grono sędziowskie o przygotowanie tego typu tematów, czy problemów z jakimi mieli do czynienia podczas pracy jako RO i  jako zawodnicy. Wszyscy wykładowcy i uczestnicy kursu.

  1. Bezpieczeństwo na torze.

Wykładowcy: Robert Wrona, Maciej Spychała

  1. Przepisy strzelbowe i karabinowe.

Wykładowca: Leszek Madajewski

  1. Przepisy AA, omówienie sytuacji mających miejsce tylko w AA i w zasadzie nieznanych dla RO sędziujących pistolet IPSC.

Wykładowca: Maciek Piwowarski

  1. Egzaminy kompetencyjne, plan nowego sposobu egzaminowania i szkolenia.

Wykładowca: Dominik Górski

  1. Dokumenty na zawodach i torze /metryczki, karta wyposażenia, squad listy itd. Właściwe wypełnienie metryczki w przypadku DQ, przebiegu zerowego itp./ Obowiązkowe wyposażenie RO, kierowanie ruchem zawodników, obowiązki „pisarza”.

Wykładowca: Halina Drożdż

  1. Lista kontrolna, przygotowanie toru do zawodów i zagadnienia techniczne.

Target Array Handbook

Wykładowca: Zbigniew Kubicz

  1. Egzamin w formie testu.

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą:

– przybory do pisania i notatnik

– aktualne przepisy IPSC

– w miarę możliwości wyliczoną kwotę /seminarium+zamówione posiłki/

Seminarium i Komisja Egzaminacyjna zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS Pana Antoniego Kamińskiego.

Zbigniew Kubicz

NROI Polska

Dział Szkoleń

zkubicz@ks-skaut.pl

 Link do formularza zgłoszeniowego (KLIK)

Link do pytań egzaminacyjnych (KLIK)