NROI

UWAGA!!!

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: it@nroi.pl


Witam Wszystkich .

Pragnę uroczyście oświadczyć, iż w dniu 4 grudnia 2015 r. Pan Antoni Kamiński Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS zatwierdził Regulamin NROI Polska oraz dokonał powołania NROI Polska na 2016 rok.

Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w prace naszego NROI Polska. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy w minionym roku dotarliśmy do obecnego miejsca.  DZIĘKUJĘ – Kawał dobrej roboty tak trzymać Panie i Panowie. !

 

                                                                                                                                    Wiesław GENO Sioda
Przewodniczący NROI Polska

Powołanie NROI        Regulamin NROI

Akceptacja Przewodniczącego 2020            Powołanie Przewodniczącego 2020


 

W imieniu NROI Polska mam ogromną przyjemność ogłosić, iż w dniu 11 kwietnia 2016 roku uruchomiliśmy portal internetowy dla sędziów NROI Polska.

Portal znajduje się pod adresem nroi.pl . Po zalogowaniu się po raz pierwszy do portalu NROI Polska proszę o uzupełnienie swoich danych personalnych. Zalogowanie się do portalu jest jednoznaczne z potwierdzeniem członkostwa w NROI Polska.

Od dnia dzisiejszego proszę wszystkich sędziów NROI Polska o samodzielne uzupełnianie danych dot. sędziowanych zawodów oraz uczestnictwa w seminariach, kursach czy szkoleniach organizowanych przez NROI Polska.  Naszym celem jest stworzenie aktualnej bazy danych dorobku każdego z sędziów, poczynając od 2016 roku.

Sędziowie PZSS posiadający przynajmniej klasę III dynamiczną będący na liście członków Regionu IPSC Polska, którzy chcieliby przystąpić do NROI Polska lub sędziowie, którzy nie otrzymali e-maila z loginem i hasłem do godziny 23:00 14 kwietnia 2016, proszeni są o przesłanie swojego imienia i nazwiska, nr posiadanej licencji oraz aktualnego adresu e-mail na adres: nroi@ipsc-pl.org.

Wiesław GENO Sioda
Przewodniczący NROI Polska